Izotopová geochemie a geochronologie

Na této stránce jsou k dispozici materíály ke kurzu (fólie, datasety, externí linky):

Sylabus přednášky a odkazy na folie

  I. Úvod

  II. Chemické a instrumentální metody

  III. Zpracování a interpretace analytických dat

  IV. Principy geochronologie

  V. Izotopová geochemie a geochronologie magmatických hornin

  VI. Datování a izotopová geochemie metamorfních a hydrotermálních procesů


Skripta: Základy izotopové geochemie a geochronologie (Košler - Jelínek - Pačesová)

  Část první (519 kB)

  Část druhá (1 295 kB)

  Část třetí (5 414 kB)

  Část čtvrtá (3 399 kB)

  Část pátá (1 089 kB)


Cvičení

  Statistika

  Rb-Sr metoda

  Sm-Nd metoda

  K-Ar metoda


Internetové odkazy a materiály z jiných zdrojů

  Stosch – Einführung in die Isotopengeochemie

  Dickin – Radiogenic Isotopes Geology

  Flashed teaching resources in geology from the University of Tromso, Norway

  Geochemistry 455 Home Page (W.M. White, Cornell Uni)

  Igneous and metamorphic geology class materials (J. D. Winter, Whitman Uni)

  Isotope Geochemistry 656 Home Page (W.M. White, Cornell Uni)

  Mantle geochemistry (W.Siebel, Tübingen)

  Isoplot (K. Ludwig, Berkeley)

Poslední změny: 12. prosince 2016
Vojtěch Janoušek