Grafická prezentace a numerické modelování geochemických dat v jazyce "R"

Na této stránce budou k dispozici materíály ke kurzu (fólie, datasety, externí linky):

English version

Motivation lecture (4 MB)

Geochemický software (jiní autoři, )

PetroGraph (Maurizio Petrelli)

IgPet (Michael Carr)

PetroPlot (Su et al. 2003, pro MS Excel)


Geochemický software (vlastní, )

GeoChemical Data toolKIT (GCDkit) napsaný v jazyce R
(Vojtěch Janoušek, Colin Farrow a Vojtěch Erban)

Abstrakt oznamující uvolnění GCDkit (Janoušek et al. 2003)

Publikace o GCDkit (Janoušek et al. 2006 - Journal of Petrology)

Publikace o saturačních výpočtech - zirkon, monazit, apatit (Janoušek 2006 - Geologica Carpathica)


Obecné odkazy týkající se jazyka R

Aktuální verze R [exe]

Krátký manuál k R - 'An introduction to R' [externí link]


Texty k přednáškám, cvičení a datasety

Kniha o modelování magmatických procesů pomocí R/GCDkit
(Janoušek V, Moyen JF, Martin H, Erban V, Farrow C. 2016: Geochemical Modelling of Igneous Processes - Principles and Recipes in R Language, Springer)

Cvičení a datové soubory z této knihy

Intro

Titulní strana, sylabus a doporučená literatura [276 kb]

Lekce 1

První lekce [1.1 Mb]

Dostupný SW pro geochemické přepočty a grafickou prezentaci dat

Základy programovacího jazyka R I.

Lekce 2

Druhá lekce, část a [330 kb] sazava.data

Základy programovacího jazyka R II.

Druhá lekce, část b [392 kb]

Programování v R

Lekce 3

Třetí lekce, část a [354 kb] boynton.data

Jednoduché geochemické přepočty a grafy

Třetí lekce, část b [459 kb] cbpizo.data acari.data

Interpretace Sr-Nd izotopických dat

Lekce 4

Čtvrtá lekce[504 kb] Příslušná data

Rakouský mirror domovské stránky projektu R obsahuje (v sekci R binaries) nejnovější verzi R pro různé platformy (včetně Windows), knihovny, detailní dokumentaci a spoustu dalších věcí. Základní informace je dána ve formě Frequently Asked Questions (FAQ, česky ČKD).

Poslední změny: 10. října 2014
Vojtěch Janoušek